Menu Close

Teisės aktai

Lietuvos respublikos Seimo priimti teisės aktai

Socialinių paslaugų įstatymas

(X-493 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (lrs.lt))

Biudžetinių įstaigų įstatymas

XI-666 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas (lrs.lt)

 

Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimai

Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika

2006-10-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 978 ,,Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (978 Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (lrs.lt)

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas

2006-06-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. ( 583 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (lrs.lt))

 

Ministrų įsakymai

Socialinių paslaugų katalogas

2006-04-05 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ ( A1-93 Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo (lrs.lt))

Socialinės globos normų aprašas

2007-02-20 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas A1-46 ,,Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“( A1-46 Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo (lrs.lt))

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

2006-04-05 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos nustatymo“ (A1-94 Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo am… (lrs.lt))

HN 125:2011 ,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

V-133 Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji … (lrs.lt)

 

Palangos miesto tarybos sprendimai

Socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarka

(Socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarka)

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023-03-29 sprendimas Nr. T2-55 ,,Dėl  Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m.  balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 ,,Dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo” pakeitimo (23T-055)

Palangos miesto globos namų nuostatai

(Palangos miesto globos namų nuostatai)

Education Template

Skip to content