Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacijos saugumo politika

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Vykdomo vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašas

Kompiuterinės įrangos, kompiuterių tinklo, techninių priemonių, programinėsįrangos naudojimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarka

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas:
Palangos miesto globos namų asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas
vykdo socialinė darbuotoja Vaida Bendikė
Tel.: +370 679 82124
E. paštas: vaida.bendike@palangosgnamai.lt