Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacijos saugumo politika

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Vykdomo vaizdo tvarkymo aprašas

Kompiuterinės įrangos, kompiuterių tinklo, techninių priemonių, programinės
įrangos naudojimo tvarkos aprašas

Duomenų saugumo aprašas

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas