[php_everywhere]

 

Mūsų priežiūra tiems, kuriems to labiausiai reikia

Palangos miesto globos namai yra socialinės globos paslaugų teikėjas, beveik 25 metus teikiantis geriausias įmanomas stacionarios priežiūros paslaugas suaugusiems asmenims.

Mūsų tikslas yra visiems senjorams suteikti kokybišką priežiūrą, nesvarbu, kokia jų tautybė, įsitikinimai ar finansinė padėtis.

Vienas iš mūsų įsipareigojimų, susijusių su kasdieniniu darbu, yra užtikrinti, kad mūsų senjorai išlaikytų orumą senstant, patirtų meilę, pagarbą ir rūpestį, kurio jie taip nusipelno.

Ką mes vertiname…
Pagrindinę teisę į kokybišką prieinamą priežiūrą, senjorų svarbą mūsų bendruomenėje, įmones, organizacijas ir paprastus žmones, kurie siekia pagerinti kitų gyvenimą.

Dėkojame už Jūsų susidomėjimą padėti mums padėti kitiems.
2019 metais įstaiga šventė 25 metų veiklos jubiliejų.

Vizija
Moderni šiuolaikiška socialinės globos įstaiga įgyvendinanti deleguotus socialinės globos ir priežiūros uždavinius Palangos mieste.

Misija
Teikti saugias, kvalifikuotas ir kokybiškas socialines ir slaugos paslaugas , sudaryti tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti gyventojų teises bei interesus.

Tikslai
Stacionarios (ilgalaikės, trumpalaikės) socialinės paslaugos pagal asmens individualius poreikius ir savarankiškumo lygį;
Patrauklios užimtumo formos pagal asmens pomėgius ir gebėjimus;
Saugi ir pritaikyta aplinka;
Aukšta kompetencija. Auganti įstaigos darbuotojų kvalifikacija ir profesionalumas.

Įstaigos veikla licencijuota:

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims;
Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė)
Suaugusiems asmenims su negalia;
Leidimas kineziterapijos paslaugoms teikti.