Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
http://socmin.lrv.lt/

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
http://www.sppd.lt

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
https://www.vaspvt.gov.lt/

Palangos miesto savivaldybė
http://palanga.lt/