Naujienos

Šiais metais vykdomi projektai

   2021 m. balandžio 19 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,Solet Technics‘‘ dėl 29,25 kWh instaliuotos galios saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos ir įrengimo darbų Palangos miesto globos namuose pirkimo. Bendra sutarties vertė 23402,61 Eur. Darbų ir įrangos apmokėjimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Projektų finansavimo klimato kaitos programos lėšomis. Darbų atlikimas numatytas III ketvirtyje.
   2021 m. balandžio 26 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,Ivro“ dėl automatinių slankiojančių durų įrangos ir įrengimo darbų pirkimo. Bendra sutarties vertė 14399,00 Eur. Darbų apmokėjimas vykdomas savivaldybės biudžeto lėšomis. Darbų atlikimas numatytas III ketvirtyje.

2021-05-14T05:25:40-02:002021-05-14|Naujienos|

EQUASS – Europos socialinių paslaugų kokybės sistema

Palangos miesto globos namai 2019- 11-29 pasirašė dalyvavimo sutartį su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru įgyvendinančiu  EQUASS sistemos diegimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) (daugiau…)

2021-06-15T12:43:30-02:002019-11-29|Naujienos|