Menu Close

SIEKDAMA TOBULINTI ĮSTAIGOS VEIKLĄ IR GERINTI PASLAUGŲ KOKYBĘ, ĮSTAIGA 2021 M. RUGPJŪČIO 17 D. ĮSIDIEGĖ EQUASS ASSURANCE STANDARTĄ

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Sutarties Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projektą įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais. Taip pat sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais:

  • Specialistų kompetencijų stiprinimas:
  • Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas:
  • Žinomumo apie socialinių paslaugų kokybę didinimas:

 

Mūsų tikslas –  didinti šalies socialinių paslaugų kokybę, užtikrinant paslaugų gavėjams kokybiškas paslaugas pagal vienintelį ES specializuotą socialinių paslaugų kokybės standartą. Nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos.

EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams. EQUASS sertifikuotos organizacijos yra įpareigotos kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.

Apie EQUASS kokybės sistemos poveikį bei daromą pokytį žmogaus gyvenimo kokybei ir organizacijai kalba patys filmų herojai: paslaugų gavėjai, darbuotojai, vadovai.

 

 

 

 

Education Template

Skip to content