Menu Close

Įstaigos veiklos išorės patikrinimas

2023 m. rugsėjo mėn. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius  atliko Palangos miesto globos namų veiklos išorinį patikrinimą.

Mums malonu pasidalinti su teigiama patikrinimo išvada, kurioje akcentuojama, kad Palangos miesto globos namuose stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų. Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“, Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai”, Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašo bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo, Infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo reikalavimų.

Education Template

Skip to content