Menu Close

Pranešimas apie naujo įstaigos vadovo paskyrimą

2024 m. birželio 20 d. Palangos miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M2-10 ,,Dėl Irenos Biriukaitės atleidimo iš darbo ir Vaidos Bendikės paskyrimo į Palangos miesto globos namų direktoriaus pareigas” nuo 2024 m. liepos 1 d. paskirta Vaida Bendikė.

Vaida Bendikė iki šio paskyrimo nuo 2008 m. sausio 2 d. dirbo Palangos miesto globos namuose socialinio darbuotojo pareigose.

Irena Biriukaitė Palangos miesto globos namų direktoriaus pareigose nepertraukiamai dirbo nuo šios įstaigos įsteigimo dienos – 1994 m. gruodžio 1 d.

Education Template

Skip to content