Darbuotojų pareigybės:
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Vyr. buhalteris
Vyr. socialinis darbuotojas
Vyr. slaugytojas
Slaugytojas