EQUASS Assurance sertifikatas

2021 m. rugpjūčio 17 d. Palangos miesto globos namuose įdiegtas EQUASS Assurance (Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services)) standartas.
EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad vykdoma veikla efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą.


EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams. EQUASS sertifikuotos organizacijos yra įpareigotos kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.
Apie EQUASS kokybės sistemos poveikį bei daromą pokytį žmogaus gyvenimo kokybei ir organizacijai kalba patys filmų herojai: paslaugų gavėjai, darbuotojai, vadovai:

https://www.youtube.com/watch?v=hxl3tseCybw
https://www.youtube.com/watch?v=eiE_Bj8jo7Q