Palangos miesto globos namai 2019- 11-29 pasirašė dalyvavimo sutartį su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru įgyvendinančiu  EQUASS sistemos diegimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001)

EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos.

 EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Taip pat sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais:

  1. Specialistų kompetencijų stiprinimas:
  2. Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas:
  3. Žinomumo apie socialinių paslaugų kokybę didinimas:

EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams. EQUASS sertifikuotos organizacijos yra įpareigotos kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.

TEISIŲ CHARTIJA

ETIKOS IR GEROVĖS PRINCIPAI

ETIKOS KODEKSAS

GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA 2021 m.

KOKYBES POLITIKA

ĮGALINIMO KONCEPCIJA 2021 m.

NUOLATINIO TOBULINIMOSI IR MOKYMOSI SISTEMA

DARBUOTOJU SAMDYMO TVARKA

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SAVANORYSTĖS TVARKA IR SUTARTIS

SKUNDU NAGRINĖJIMO TVARKA

SMURTO IR FINANSINIO PIKNAUDŽIAVIMO

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

SVEIKATOS IR SAUGOS UŽTIKRINIMO PLANAS