Globos namuose įdiegtas EQUASS Assurance standartas

EQUASS Assurance sertifikatas

2021 m. rugpjūčio 17 d. Palangos miesto globos namuose įdiegtas EQUASS Assurance (Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services)) standartas.
EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad vykdoma veikla efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. (daugiau…)