1.5-23 isakymo priedas_2019-IIIketvirtis-atlyginimai