Teisinė informacija

 

 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

(galiojanti suvestinė redakcija:2018-07-01 - 2018-12-31)

 


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 05 22 įsakymas Nr. A1-290 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo

(Paskelbta: TAR, 2019-05-23, Nr. 8106)

 


Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas 2007 02 20 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-46

(galiojanti suvestinė redakcija: 2018-03-14)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1485 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

(Paskelbta: TAR, 2014-12-30, Nr. 21046) 

 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 ,,Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo"

(galiojanti suvestinė redakcija: 2016-04-27-

 

 Palangos miesto globos namuose teikiamų paslaugų sąrašas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T2-215

 

Palangos miesto savivaldybės direktoriaus 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A1-1477 ,,Dėl socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo administravimo procedūrų tvarkos aprašo" patvirtinimo

(teisės aktai: 2015-12-14, Nr. A1-1477) 

 

 

Palangos miesto globos namų vidaus tvarkos taisyklės (docx.)

 

2019-02-20
Paramos sąskaita