Palangos miesto globos namai/Palanga City Care Home - Teisės aktai

Teisės aktai

I. Palangos miesto globos namų nuostatai 2011 12 01 

 

II. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)

 

III. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23d. nutarimas Nr. 1485 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

IV. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015 gruodžio 14 d. Nr. A1-1477 "Dėl socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo administravimo procedūrų tvarkos aprašo"

 

V. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr.110-4163)

 

VI. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 682 "Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

VII. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93„Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72)

VIII. Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas 2007 m. vasario 20 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr, A1-46 (Žin.,2007, Nr.: 24 -931)

 

IX. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-68 „Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

X. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. AI-377 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d.įsakymo Nr. A1-46 ,,Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

XI. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 lapkričio15d. įsakymas Nr. A1-1048 "Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarkos"

 

XII. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus   2009 m. rugpjūčio 17 d.įsakymas Nr. A1-637  "Dėl direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. A1-860 pakeitimo"

 

XIII. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus   2010 m. gruodžio 10 d.įsakymas Nr. A1-970  "Dėl direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. A1-860 pakeitimo". 

 

XIV. Palangos miesto globos namuose teikiamų paslaugų sąrašas

XV. Vidaus tvarkos taisyklės

Palangos miesto savivaldybė

Mūsų rėmėjai:
Palangos  Rotary klubas

 
 

Mūsų globėjas:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia 


facebook/palangosgnamai