Veikla

  

1. Palangos miesto globos namų licenzijavimas (doc.) 

2. 2018 metų įstaigos veiklos planas (pdf)

3. Finansinės būklės ataskaitos 2016 metai (xlsx. xlsx.)

4. Veiklos rezultatų ataskaita 2016 metai (xlsx.)

5. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 metai ( xlsx.) 

6. Aiškinamasis raštas 2016 metai ( doc.)

7. Darbo užmokestis (doc.)

8. Socialinių paslaugų srities darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo išvada (doc.) 

9. Tarnybinis transportas

LENGVASIS AUTOMOBILIS FORD TRANSIT, VALSTYBINIS NUMERIS CGJ 297.

Lengvojo automobilio naudojimo taisyklės. 

 

           Atsakingas už automobilio naudojimo kontrolę direktoriaus pavaduotojas Algirdas Šiaulys, mobilusis telefonas 8 603 23643, elektroninis paštas administracija@palangosgnamai.lt

 

Praneškite apie korupciją

          Palangos miesto globos namų administracija yra suinteresuota, kad globos namuose nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą), todėl asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika globos namuose, kviečia netylėti, o apie tai pranešti.

          Socialinių paslaugų gavėjai ar jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, apie įvykį prašome pranešti įstaigos direktoriui  raštu, elektroniniu paštu irena.biriukaite@palangosgnamai.lt, telefonu (8 460) 40 034, mobiliuoju telefonu 8 614 42326 arba kreiptis darbo dienomis 08:00-16:00, ar Astai Gudienei, atsakingai už korupcijos prevenciją ir kontrolę elektroniniu paštu asta.gudiene@palangosgnamai.lt , telefonu (8 460) 40 035. Anonimiškumą garantuojame.

          Palangos miesto globos namų administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu.  Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Direktorė Irena Biriukaitė 

 

 

Korupcijos prevencijos programa.

Korupcijos programos priemonių įgyvendinimo planas. 

 Pareigybės, į kurias pretenduojant renkama informacija.


Paskutinis atnaujinimas 2018-07-17

Palangos miesto savivaldybė

Mūsų rėmėjai:
Palangos  Rotary klubas

 
 

Mūsų globėjas:

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia 


facebook/palangosgnamai